Điều Khoản và Điều Kiện 9vnd cung cấp một khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho người dùng khi tham gia vào các hoạt động cá cược trên nền tảng của họ. Điều này bao gồm các quy định về việc đăng ký tài khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của người chơi, cũng như chính sách về rút tiền và nạp tiền. 9vnd nhấn mạnh sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch và đảm bảo môi trường cá cược an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người chơi. Người dùng được khuyến khích đọc kỹ điều khoản và điều kiện 9vnd trước khi đồng ý tham gia.